Rygor sanitarny

 

 
1) na wszystkie treningi obowiązują zapisy, osoby nie zapisane będą wpuszczone na zajęcia w ramach limitu miejsc
2) w celu zachowania zalecanych odstępów między uczestnikami limit uczestników zajęć wynosi 16 osób grupy dziecięce / 12 osób grupa dla młodzieży i dorosłych
3) przerwa techniczna pomiędzy zajęciami wynosi 15 minut
4) uczestnicy zajęć przychodzą do klubu najwcześniej 5 minut przed zajęciami i wychodzą najpóźniej 5 minut po zakończeniu zajęć
5) szatnie, prysznice i toalety w szatniach są dostępne w ograniczonym zakresie
6) na terenie pawilonu mogą przebywać jedynie uczestnicy aktualnie odbywających się zajęć plus opiekunowie i osoby towarzyszące do limitu osób, która jest ustalona dla Pawilonu na 34 (uczestnicy zajęć, trenerzy, inne osoby)
7) przy wejściu na Pawilon należy zdezynfekować ręce, osoby, które nie uczestniczą w zajęciach są zobowiązane do zasłaniania twarzy

Rygor sanitarny

 

1) na wszystkie treningi obowiązują zapisy, osoby nie zapisane będą wpuszczone na zajęcia w ramach limitu miejsc
2) w celu zachowania zalecanych odstępów między uczestnikami limit uczestników zajęć wynosi 16 osób grupy dziecięce / 12 osób grupa dla młodzieży i dorosłych
3) przerwa techniczna pomiędzy zajęciami wynosi 15 minut
4) uczestnicy zajęć przychodzą do klubu najwcześniej 5 minut przed zajęciami i wychodzą najpóźniej 5 minut po zakończeniu zajęć
5) szatnie, prysznice i toalety w szatniach są dostępne w ograniczonym zakresie
6) na terenie pawilonu mogą przebywać jedynie uczestnicy aktualnie odbywających się zajęć plus opiekunowie i osoby towarzyszące do limitu osób, która jest ustalona dla Pawilonu na 34 (uczestnicy zajęć, trenerzy, inne osoby)
7) przy wejściu na Pawilon należy zdezynfekować ręce, osoby, które nie uczestniczą w zajęciach są zobowiązane do zasłaniania twarzy